ارسال نقد داستان

درباره شما

نام شما(ضروری)

بارگذاری داستان

پرونده داستان کوتاه خود را برای ما بارگذاری کنید. قالب پرونده ها باید doc / docx یا pdf باشد.
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱۰ MB, حداکثر تعداد فایل: ۲.

    چگونه میتوانیم به شما دسترسی داشته باشیم؟

    ما دوست داریم با شما گفتگو کنیم. چگونه می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟
    آدرس ایمیل شما(ضروری)

    توضیح دارید؟

    برای موضوع ارسالی خود توضیحی بنویسید تا قابل بررسی باشد.