در حال نمایش 2 نتیجه

سمینار ادبیات و علوم انسانی

تومان۰
همایش: «ادبیات و علوم انسانی» به مناسبت روز قلم سخنرانان: استاد محمد چرمشیر دکتر احمد الستی استاد محمد جواد جزینی

پیوند ادبیات و جامعه شناسی

تومان۱۲۰,۰۰۰
سرفصل سمینار:  
  • تاریخچه ادبیات
  • تاریخچه جامعه شناسی
  • نگاهی به علوم انسانی
  • ارتباط و پیوند علوم انسانی
  • پیوند ادبیات و جامعه شناسی