در حال نمایش یک نتیجه

فن روایت داستان

تومان۹۰۰,۰۰۰
مدت دوره: هشت جلسه یکشنبه‌ها ساعت: ۲۰ – ۲۲ ۱. شناخت مبانی روایت داستان برای دیگران (دو جلسه) ۲. آموزش