در حال نمایش یک نتیجه

پیوند ادبیات و جامعه شناسی

تومان۱۲۰,۰۰۰
سرفصل سمینار:  
  • تاریخچه ادبیات
  • تاریخچه جامعه شناسی
  • نگاهی به علوم انسانی
  • ارتباط و پیوند علوم انسانی
  • پیوند ادبیات و جامعه شناسی