در حال نمایش 3 نتیجه

پیرنگ و ناگفته‌های آن

تومان۱۰۰,۰۰۰
ورک‌شاپ یک روزه پیرنگ و ناگفته‌های آن سخنران: مهدیه کوهی‌کار و سیدمحمدحسین حسینی پیرنگ یک روند است نه یک شئ

پیرنگ نویسی (آنلاین)

تومان۷۵۰,۰۰۰
پیرنگ نویسی مدرس:‌ مهدیه کوهی‌کار ۱) روایت و الگوهای تکراری ۲) سفر قهرمان و جوزف کمبل ۳) وحدت‌های سه‌گانه ۴)

نقد ادبی (آنلاین)

تومان۹۰۰,۰۰۰
نقد ادبی مدرس: مهدیه کوهی‌کار نقد سنتی نقد اسطوره‌ای و کهن‌الگویی نقد فمینیستی نقد جامعه‌شناختی (مارکسیستی) نقد ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه